Serbest Cumhuriyet Fırkası Kurulma Sebepleri

Serbest Cumhuriyet Fırkası Kurulma Sebepleri

Nisan 17, 2023 0 Yazar: inkilap

Serbest Cumhuriyet Fırkası, Mustafa Kemal tarafından Ali Fethi Okyar’ın kurması için 12 Ağustos 1930 tarihinde oluşturulan bir siyasi partidir. Bu parti, devletçilik politikaları yerine liberal ekonomiyi savunmuştur.

Serbest Cumhuriyet Fırkası Kurulma Sebepleri

  • Türkiye’nin de etkilendiği 1929 dünya ekonomik bunalımı, mecliste tartışmaların artmasına sebep olmuştur. Mustafa Kemal, bu bunalımın üstesinden gelmek için yeni bir parti kurmanın gerekliliğine inanmaktadır.
  • Mustafa Kemal, demokrasinin gerekliliklerini yerine getirmek için meclise çok sesliliği getirmeyi hedeflemiştir.
  • Dönemin liderleri, Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçiş için hazır olduğunu düşünüyordu.

1929 yılında dünya ekonomik bunalımının etkisiyle Türkiye’de de mecliste bunalımlar yaşanmıştır. Mustafa Kemal, bu bunalımın aşılacağına inandığı için yeni bir parti kurulması gerektiğine karar vermiştir. Bu şekilde demokrasinin gereği olan çok sesliliğin meclise getirilmesi ve ülkenin çok partili hayata hazır hale gelmesi hedeflenmiştir. Mustafa Kemal, arkadaşı Ali Fethi Okyar’a Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı kurdurmuştur. Parti, devletçilik yerine liberal ekonomiyi savunmuş ve inkılaplara saygılı olmuştur.

Ancak, Mustafa Kemal’in CHP partisi ile SCF arasında tarafsızlık sözü vermesine rağmen, birkaç ay sonra eski sistemi savunanların SCF’de toplanması Ali Fethi Okyar’ı kuşkulan-dırmıştır. Bunun üzerine, 17 Kasım 1930’da SCF kapatılmıştır.